News

FAMIFED op de zwangerschapsbeurs van het AZ Sint-Maarten

Op maandag 11 september (19 u. tot 21 u.) op de Campus Zwartzustersvest in Mechelen

Hoe contacteer ik de diensten van FAMIFED?

Alle informatie over de telefoonpermanentie en de openingsuren

De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!

Jaarverslag 2016

Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening na 21 jaar

Heeft je kind recht op een toeslag op de kinderbijslag omwille van een handicap of aandoening (bv. chronische ziekte)?

Uitbetaling jaarlijkse bijslag

Schoolpremie

Heeft mijn kind nog recht op kinderbijslag na zijn 18 jaar?

Hou rekening met deze 'spelregels'!

Enquête sportdeelname

G-Sport Vlaanderen

Belangrijk: inschrijving werkzoekende schoolverlater!

Voor 1 augustus!

Aanpassing dienstregeling telefonische permanentie

Meer informatie vindt u op de contactpagina van onze website

Het is weer tijd voor een nieuwe LEGIFAM!

Juridisch bulletin

Pagina's